Fidesz za Polską, lewica przeciwko

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim przyjęto rezolucje w sprawie uruchomienia artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Sprawdzamy jak głosowali w tej sprawie węgierscy europosłowie.

Więcej o rezolucji przeczytać można Złotowski: W Brukseli nie podoba się, że Polska ze swoimi sąsiadami ma swoje zdanie

Za przyjęciem rezolucji wobec Polski głosowały dwie największe frakcje – Europejska Partia Ludowa oraz Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Największą grupę wśród posłów Europejskiej Partii Ludowej, którzy wyłamali się i sprzeciwili się rezolucji przeciwko Polsce byli posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Fidesz: Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Norbert Erdős, Kinga Gál, András Gyürk, György Hölvényi, Ádám Kósa, József Szájer, László Tőkés.

Przeciwko rezolucji byli również europosłowie Jobbiku: Zoltán Balczó, Béla Kovács oraz Krisztina Morvai.

Za zastosowaniem artykułu 7 wobec Polski głosowało pięciu Węgrów: Csaba Molnár, Péter Niedermüller, Tibor Szanyi, István Ujhelyi oraz jedyny reprezentant Węgier w grupie Zielonych Tamás Meszerics.

Łukasz Religa