Winnicki – osobą władną do utworzenia Zgromadzenia Parlamentarnego V4 jest marszałek Kuchciński

Poseł Ruchu Narodowego Robert Winnicki, na dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się do inicjatywy lidera Jobbiku Gabora Vony, który jak wczoraj pisaliśmy, wyszedł z inicjatywą utworzenia Zgromadzenia Parlamentarnego państw Grupy Wyszehradzkiej. Winnicki zaapelował do marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego o podjęcie działań w tym kierunku, wyrażając pełne poparcie dla inicjatywy Jobbiku.

-Jak do tej pory współdziałanie grupy Wyszehradzkiej odbywa się wyłącznie na szczeblu międzyrządowym. Inicjatywa Węgrów zmierza w kierunku, żeby wzmocnić ją o kolejny komponent – pisze do marszałka Sejmu RP, poseł Robert Winnicki, po czym dodaje – Wydaje się, że jest więcej deklaracji, wzajemnego poklepywania się po plecach, niż realnych instytucji politycznych które z tego wynikają.

Zgromadzenie Parlamentarne Grupy Wyszehradzkiej byłoby cyklicznie spotykającym się forum, w którym uczestniczyliby przedstawiciele parlamentów narodowych. W podobny sposób działa obecnie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Poseł Winnicki dodatkowo wyraził poparcie dla poszerzenia Grupy Wyszehradzkiej o kolejne państwa, o czym również mówił wczoraj przewodniczący Jobbiku. Prezes Ruchu Narodowego wskazał na Chorwację. Gabor Vona nie wyklucza w tym gremium również Austrii i Rumuni.

Polecamy przeczytać również – Jobbik chce wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego dla Grupy Wyszehradzkiej

 

Łukasz Religa

Fot: CC BY-SA 3.0 pl by Adrian Grycuk