Polska w sporze węgiersko-ukraińskim może stanąć po stronie Ukrainy

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, iż węgierski rząd będzie dążył do przeglądu umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. W ten sposób Węgrzy chcą na szczeblu unijnym wymusić na władzach w Kijowie odstąpienie od nowego prawa, które narusza zdaniem Budapesztu interesy węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu. Wszystko wskazuje jednak na to, że na Polskę w tej batalii Węgrzy nie będą mogli liczyć.

Prawo edukacyjne w sposób zasadniczy narusza umowę stowarzyszeniową zawartą przez Ukrainę – podkreśla szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó. Węgry chcą na planowanym w czwartek i w piątek szczycie Unii Europejskiej w Luksemburgu postawił wycofanie się Kijowa z tej kontrowersyjnej ustawy, na szali dalszej integracji Ukrainy z UE. Jeżeli dojdzie do przeglądu umowy stowarzyszeniowej, czego oczekują Węgrzy oraz zostaną uznane węgierskie racje, to wówczas droga Ukrainy do UE może zostać na długo zablokowana. Przyjęta przez węgierski parlament ustawa ogranicza możliwości nauczania języka węgierskiego mniejszości na Zakarpaciu. W ostatnim czasie relacje Budapesztu z Kijowem stały się bardzo napięte.

Ukraińska agencja prasowa Ukrinform, powołując się na polskie MSZ informuje (w języku polskim komunikat opublikował portal Zachodniej Informacji Korporacyjnej zik.ua): Polska uważa, że przegląd umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE, lub umowy o wszechobejmującej strefie wolnego handlu z Ukrainą jest nie możliwy. Polska strona będzie zachęcała partnerów z Węgier i Ukrainy do rozwiązania sprzecznego pytania ustawy o edukacji po przez dialog, z uwzględnieniem szacunku do praw mniejszości narodowej i z uwzględnieniem międzynarodowych i dwustronnych porozumień”,

Dzisiaj natomiast w dzienniku ,,Rzeczpospolita” ukazał się wywiad z szefem polskiego MSZ Witoldem Waszczykowskim, z dość stanowczo proukraińskim przesłaniem – Partnerstwo z Ukrainą pozostaje kluczowym zadaniem polityki zagranicznej naszego państwa. Jest to relacja głęboka i wielopłaszczyznowa, tak jak między sąsiadami związanymi nie tylko bogatą wielowiekowa spuścizną, ale również poczuwającymi się do odpowiedzialności za wspólną europejską przyszłość – stwierdza minister Waszczykowskim – Warszawa patrzy na Kijów jak na partnera, z którym chce się dzielić sukcesami, korzyściami, ale i odpowiedzialnością. Tylko na takim równoprawnym partnerstwie buduje się prawdziwy sojusz.

Dzisiaj w Kijowie gościła polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Według agencji informacyjnej Polskiego Radia udało się uzgodnić, iż Polska zawrze wraz z Ukrainą porozumienie w kwestii nauczania języków mniejszości narodowych.

Czy Polsce uda się ocieplić chłodne relacje Budapesztu z Kijowem? Czy może na tej płaszczyźnie dojdzie do zgrzytu pomiędzy przyjaciółmi Polakami i Węgrami? Dowiemy się tego w najbliższych dniach.

Łukasz Religa

Fot. M.Jasiulewicz/MSZ