Jest wstępne porozumienie na linii Węgry – Ukraina

Kontrowersyjne zapisy ukraińskiej ustawy, które uderzać mogą w mniejszości narodowe, nie będą obowiązywać dopóki sprawy nie zbada Komisja Wenecja. Takie rozstrzygnięcie zostało pozytywnie odebrane przez Budapeszt. Węgry i Ukraina wyrażają wolę do dalszej rozmowy.

Węgierska dyplomacja była gotowa nawet wstrzymać proces integracji Ukrainy z Unią Europejską, chcąc w ten sposób zabezpieczyć interes Węgrów zamieszkujących Zakarpacie na Ukrainie.

Węgierski minister ds. zasobów ludzkich Zoltán Balog spotkał się z ukraińską minister edukacji Liliją Hrynevych oraz szefem ukraińskiej dyplomacji Palvlo Klimkinem. Na konferencji prasowej po tym spotkaniu strony oceniły, iż rozmowy toczyły się w konstruktywnej atmosferze. Najważniejszą konkluzją tego spotkania jest skierowanie węgiersko-ukraińskiego sporu do rozstrzygnięcia przez Komisję Wenecką. Do czasu wydania rozstrzygnięcia, kontrowersyjne praow nie będzie obowiązywać na Ukrainie.

Według ministra Zoltána Baloga, jest to korzystne dla Węgrów na Zakarpaciu rozstrzygniecie.

Łukasz Religa