Agencja ratingowa Fitch docenia wzrost gospodarczy na Węgrzech

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Rating docenia przyśpieszenie wzrostu gospodarczego na Węgrzech, funkcjonowanie silnego rynku pracy. Jednocześnie wskazuje na utrzymujący się nadal dość wysoki dług publiczny, który jest główną przyczyną utrzymania dla Węgier ratingu wiarygodności na niezbyt wysokim poziomie ,,BBB-”.

W opinii Fitch Ratings w roku bieżącym wzrost gospodarczy na Węgrzech wyniesie 3,6% PKB, co spowodowane jest wyższą konsumpcją, wspieraną przez silny rynek pracy. Na Węgrzech bezrobocie znajduje się na poziomie 4,2%, czyli jest prawie dwa razy niższe niż w Polsce. Dodatkowo wspływ na wzrost gospodarczy wpływ ma według analityków Fitcha szybszy wzrost płac, wzrost inwestycji, głównie przy wsparciu Unii Europejskiej oraz normalizacja systemu bankowego.

Analitycy doceniają, iż rząd wykorzystując ożywienie gospodarcze obniżył podatki. Jednocześnie wskazują, iż deficyt w roku bieżącym wzrośnie z 1,8% (rok 2016) do 2,3% PKB. Może mieć to związek ze zwiększeniem wydatków, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Fitch przewiduje, że w przyszłym roku Węgrom uda się zredukować dług publiczny do 68% PKB, który jeszcze w ubiegłym roku wynosił 74% PKB. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, stąd też Węgry mają dość niekorzystną ocenę ratingową na poziomie ,,BBB-”.

W momencie, gdy w 2010 roku władze obejmował rząd Victora Orbana, po okresie rządów Partii Socjalistycznej (MSZP), zadłużenie Węgier przekraczało 80% PKB. Przez kolejne lata dług jest systematycznie obniżany.

Rating Fitcha dla Polski to z kolei ,,A-”.

Łukasz Religa