Węgry przyjęły przewodnictwo we współpracy obronnej V4

13 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące polskie przewodnictwo w grupie obronnej V4. W wydarzeniu wziął udział minister obrony Słowacji Peter Gajdos, sekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Obrony Tamás Vargha i wiceminister obrony Czech Jakub Landowsky. Kierownictwo przejęli Węgrzy.

Na konferencji prasowej Antoni Macierewicz tak komentował wyszehradzką współpracę w zakresie obrony: „Wyszehrad jest nie tylko naszą wspólną marką (…) ale jest także inspiracją dla innych krajów Europy, jak we współdziałaniu, współpracy, dobrej wymianie doświadczeń aby wzmacniać cywilizację zachodnią i jej odporność na wszelkie zagrożenia”.

Tamás Vargha wyraził uznanie dla polskiej prezydencji, która jego zdaniem znacznie przyczyniła się do zwiększenia reputacji V4.

Siła współpracy Grupy Wyszehradzkiej tkwi w jej jedności. Dziś Europa Środkowa ma wizerunek witalnego regionu, który ma wspólne cele i który składa się z uzdolnionych państw” mówił węgierski sekretarz stanu.

Zdaniem Varghi, fakt, że Grupa Wyszehradzka wielokrotnie w sposób widoczny i zjednoczony stawała na forach NATO i UE m.in. na rzecz zwiększenia wydatków na obronność, wzmocnienia roli NATO w walce z terroryzmem i ochrony zewnętrznych granicach UE przeciwko nielegalnej i niekontrolowanej migracji, możemy zawdzięczać polskiemu kierownictwu.

Ministrowie wyrazili również nadzieję na dołączenie się żołnierzy ukraińskich do kolejnego projektu sił grupy wyszehradzkiej planowanego na 2019r.

Magdalena Chudy

zdj: kadr z PRASOWCY12SDZ  / YouTube