Via Carpatia priorytetem dla polskiego rządu

Rzeczą która w sposób odczuwalny łączy państwa jest na pewno infrastruktura. Via Carpatia ma być korytarzem, którego główny przebieg połączy siedem państw oraz Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim. Projekt ten istotny będzie dla współpracy Polski ze Słowacją i Węgrami.

12 lipca Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Wartość zapewnionego już finansowania wynosi ponad 135 mld zł. Jednym z priorytetów ujętych w tym programie jest szybko wykonanie polskich odcinków Via Carpatii.

W Polsce przebiegać będzie ona w okolicach Rzeszowa, jako obwodnica Lublina oraz obwodnica Białegostoku. Zakłada się osiągniecie standardu drogi ekspresowy. Jedyną dziurą będzie odcinek pomiędzy Białymstokiem i Suwałkami, który w przyjętym programie nie został ujęty.

Via Carpartia kończyć będzie się na północy na Litwie, a dokładniej w porcie w Kłajpedzie. Na południe od Węgier biec będzie przez Rumunię i Bułgarię do Grecji. W dalszej kolejności planuje się wydłużenie korytarza również do Turcji. Planuje się również skomunikowanie tego korytarza z Ukrainą. Z punktu widzenia Węgier z Ukrainą połączenie odbywać będzie się przez Rzeszów.

Łukasz Religa