V4 i Europa Centralna chcą przyśpieszenia integracji Unii z Zachodnimi Bałkanami

Na początku tygodnia premier Węgier gościł Ministrów Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. To jest pierwsze zebranie Ministrów V4 w Budapeszcie, po przejęciu przez Węgry przewodnictwa w Grupie. Reprezentanci państw Wyszehradu pochwalili węgierski program, którego motto zwie się „V4 łączy” oraz wzywa do współpracy, którą można odczuć w codziennym życiu obywateli.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni przez Petera Szijjarto, przedstawiciele Austrii, Chorwacji i Słowenii. Głównym tematem dyskusji było poszerzenie Unii Europejskiej i integracja Zachodnich Bałkan z UE.

Ministrowie zgodzili się, że przyśpieszenie integracji państw Bałkan Zachodnich może zapobiec poważnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa,szczególnie jeśli chodzi o Europę Środkową. Jednak aby to miało miejsca potrzebne jest zmienienie dominującej polityki w Brukseli i w niektórych państwach członkowskich.

Niezdolność Brukseli do działania spowodowała już poważne problemy w odniesieniu do wielu kwestii” stwierdził węgierski Minister Spraw Zagranicznych i Handlu, Peter Szijjarto.

Poruszany był również temat szlaku migracyjnego na bałkańskich terenach. Szijjarto zapewnił, że jeśli ten szlak zostanie ponownie otwarty, spowoduje to olbrzymią presję migracyjną na Węgry i strefę Schengen.

Magdalena Chudy

zdj: Barbara Baska/ kormany.hu