ŚDM integruje młodych Polaków i Węgrów

Krakowscy wolontariusze z grupy Światowych Dni Młodzieży uczestniczyli w piątek w węgierskich uroczystościach 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Była to też okazja do zaciśnięcia przyjacielskich relacji polsko-węgierskich, które zawarte zostały podczas ubiegłorocznych ŚDM w Krakowie.

W Budapeszcie doszło do spotkania młodzieży polskiej i węgierskiej, które na celu miało podtrzymanie przyjaźni zawartych podczas ŚDM 2016. W sobotę polskich wolontariuszy z tzw. grupy ,,Góra Dobra” zaproszono do zwiedzenia Parlamentu w Budapeszcie. Młodzi Polacy zaprosili swoich węgierskich rówieśników do wizyty w Polsce.

Centralnym punktem obchodów 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, było ukoronowanie przez Prymasa Węgier kard. Pétera Erdő kopii cudownego obrazu, którą w 2011 Węgrom przekazali Paulini z Jasnej Góry. Uroczystość odbyła się w piątek w Bazylice św. Stefana. Z kolei w środę korony zostały poświęcone na Jasnej Górze podczas 6. Narodowej Pielgrzymki Węgrów (więcej pisaliśmy o koronacji –  ,,Wiara w Maryję Dziewicę może budować wspólnotę krajów sąsiadujących”).

 

Młodzi Krakowianie w drodze do Budapesztu / Fot: Faccebook / Bądź Blisko – Góra Dobra

Agata Szewczykowska