Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania przeciwko Węgrom

KE wymierzyła dwie procedury przeciwko Węgrom. Jedna z nich dotyczy ustawy o przejrzystości finansowania zagranicznych organizacji pozarządowych, która miesiąc temu została przyjęta na Węgrzech, a drugie postępowanie wymierzone jest w węgierską ustawą o szkolnictwie wyższym.

W pierwszym przypadku, Bruksela wysłała list do Budapesztu, który oficjalnie otwiera procedurę w sprawie naruszenia praw unijnych. Budapeszt ma miesiąc na odpowiedź.

Ustawa o przejrzystości finansowania zagranicznych organizacji pozarządowych, nakazuje rejestrację takim instytucjom, jeśli ich darowizny sięgają ponad 7,2 miliona forintów- nie wliczając w to funduszy unijnych. Zgodnie z prawem, organizację muszą ujawnić swoje źródło finansowanie, inaczej zostaną ukarane. Komisja uznała ten akt za naruszenie praw unijnych,m.in. jeśli chodzi o wolność zrzeszania się.

Jeśli chodzi o kwestię szkolnictwa wyższego, zdaniem KE węgierskie przepisy naruszają prawo m.in do edukacji i wolności akademickiej czy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Bruksela wysłała do węgierskiego rządu swoją opinię, która jest już drugim krokiem w tej procedurze. Węgry mają miesiąc na dostosowanie się do zasad Unii, jeżeli tego nie zrobią sprawa może pójść do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Węgierska ustawa o szkolnictwie wyższym stanowi, że na Węgrzech działać mogą tylko uczelnie spoza Unii, które dysponują międzypaństwową umową popierającą ich działalność. Taka szkoła wyższa musi również posiadać placówki w kraju pochodzenia uczelni. Uniwersytet nie spełniający warunków nie będzie mógł od 1 stycznia, przyszłego roku, przyjmować studentów. Ustawa została uznana za wymierzoną przeciwko CEU (Uniwersytet Środkowoeuropejski), którego założycielem jest George Soros.

źródło: dailynewshungary

Magdalena Chudy