Jak Węgrzy pomagali Polakom podczas ludobójstwa na Wołyniu

Jutro będziemy obchodzić 74 rocznicę krwawej niedzieli, która rozpoczęła rzeź wołyńską. Węgrzy, podczas tego ludobójstwa Polaków, dali dowód swojej solidarności z bratnim narodem.

Jak podają nam raporty Armii Krajowej, węgierscy żołnierze pomagali Polakom i bronili ich przed atakami Ukraińców. W przeciwieństwie do Niemców, Węgrzy byli nam bardzo przychylni.Warto wspomnieć, że węgierscy żołnierze należeli wtedy do wojsk okupacyjnych. Ten stan rzeczy nie stał jednak na przeszkodzie aby stanąć po stronie Polaków.

„Czasami opowiadają chłopom na wsiach, że na tych terenach na pewno będzie Polska”. Tak mówił meldunek AK z grudnia 1943r. Pojawienie się Węgrów miało powodować u Ukraińców niepokój. Zdarzały się również przypadki, kiedy Ukraińcy atakowali Madziarów, którzy szli na pomoc Polakom.

Po zakończeniu ludobójstwa na Wołyniu, Ukraińska Powstańcza Armia przeniosła się dalej, na tereny Małopolski Wschodniej. I tam Polacy mogli uzyskać pomocy od zaprzyjaźnionego narodu.

Węgrzy domagali się od niemieckich żołnierzy podjęcia kroków przeciwko działaniom UPA. W maju 1944 r. węgierskie oddziały przeprowadziły szeroką akcję wymierzoną przeciw Ukraińskiej Powstańczej Armii w kilku powiatach Galicji.

„Obecność wojsk węgierskich w Małopolsce Wschodniej jest z punktu widzenia polskiego wysoce korzystna. Wszędzie, gdzie są Węgrzy, stan bezpieczeństwa wybitnie się poprawił.” informuje meldunek z maja 1944r.

Węgrzy bezwzględnie tępią antypolskie wystąpienia band ukraińskich i zdarzają się często wypadki, że oddziały węgierskie specjalnie udają się do miejscowości, gdzie ludność polska może być zagrożona ze strony band ukraińskich, aby przewieźć ją wraz z mieniem do bezpiecznych ośrodków.” – podaje nam ten sam meldunek.

Solidarność Węgrów w najcięższych chwilach pogłębiła tylko tysiącletnią przyjaźń obu narodów. Nie był to pierwszy taki przypadek, kiedy to w trudnych dla Polski okresach, Węgrzy, pierwsi a czasem nawet jedyni, biegli nam z pomocą. Więcej takich sytuacji znajdziecie w zakładce „Polak Węgier” przy sylwetkach Węgrów, którzy swymi czynami zasłużyli na naszą pamięć.

Magdalena Chudy

fot: Sarnowski