Węgrzy ukoronują Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

W piątek, 30 czerwca, w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie, zostanie ukoronowana kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Koronacji dokona Prymas Węgier abp Peter Erdoe. Po Mszy Świętej, na placu przed Bazyliką, odbędzie się spotkanie młodzieży polskiej i węgierskiej.

Obraz jest nie tylko ważny dla Polaków ale stanowi również element przyjaźni polsko-węgierskiej. Jak twierdzi proboszcz Bazyliki św. Stefana Gyoergy Snell, czczenie Maryi przez oba narody jest istotnym fundamentem tej przyjaźni. Widzi On w uroczystości okazję do wzmocnienia relacji polsko-węgierskich.

W koronie znajdować się będą również herby obu narodów.

Uroczystości patronuje Laszlo Koever, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Węgier oraz Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.

Kopia obrazu Jasnogórskiej Madonny została przekazana budapeszteńskiej Bazylice w 2011roku, przez ojców paulinów. Natomiast od 2013roku na Jasnej Górze znajduję się kopia figury Matki Bożej z Csiksomlyó. ( O Matce Bożej z Csiksomlyó piszemy tutaj: http://magyar24.pl/2017/06/pielgrzymka-do-csiksomlyo-symbolem-jednosci-ponad-granicami-narodu-wegierskiego/)

źródło: magyarhirlap.hu

zdjęcie: Małgorzata Chudy

Magdalena Chudy