Węgry przejęły przewodnictwo w grupie Wyszehradzkiej

W czwartek 29 czerwca na zamku na Wawelu w Krakowie odbyło się oficjalne przekazanie prezydencji w grupie V4. Po rocznej polskiej prezydencji w grupie Wyszehradzkiej, rozpoczyna się węgierskie 12 miesięcy.

Symbolicznego przekazania prezydencji dokonał marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński bezpośrednio na ręce przewodniczącego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövéra. To ważne dla relacji polsko-węgierskich wydarzenie odbyło się dzień po zakończeniu VI Narodowej Pielgrzymki Węgrów na Jasną Górę. Również miejsce spotkania jest symboliczne, bowiem na Wawelu spoczywają szczątki dwóch władców Polski wywodzących się z Węgier – św. Jadwigi Andegaweńskiej oraz króla Stefana Batorego.

-Przypieczętowaniem współpracy naszych parlamentów jest podpisane w kwietniu br. Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym, które zakłada m.in.: regularne spotkania dwustronne, wspólne działania w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, regularne kontakty między grupami przyjaźni oraz wzajemne wizyty i konsultacje komisji parlamentarnych – mówił marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński – Dzięki współpracy wyszehradzkiej, będącej żywym unaocznieniem dewizy Unii Europejskiej: zjednoczeni w różnorodności, Europa Środkowa staje się coraz mocniejszym punktem odniesienia na geopolitycznej mapie świata. Odnośnie tych kwestii dysponujemy już przedyskutowanymi i wspólnie wypracowanymi stanowiskami. Właśnie dlatego podczas spotkań poruszaliśmy nie tylko tematy dotyczące spraw krajowych czy współpracy regionalnej, lecz również dyskutowaliśmy o wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Zabiegaliśmy o aktywny udział Grupy Wyszehradzkiej w tej międzynarodowej debacie i dążyliśmy do odgrywania coraz ważniejszej roli, zarówno w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów, jak i poprzez wkład w rozwój procesu integracji europejskiej.

Polska prezydencja za swoje priorytety postawiła sobie wzmocnienie współpracy parlamentów państw grupy wyszehradzkiej, podejmowanie wspólnych refleksji nad problemami borykającymi Unię Europejską oraz zacieśnienie współpracy regionalnej.

Węgrzy planują w swoim roku przewodnictwa w V4 skupić się na wspólnych projektach infrastrukturalnych oraz na roli Grupy Wyszehradzkiej w kształtowaniu globalnej polityki.

Łukasz Religa

Fot: Paweł Kula / Kancelaria Sejmu RP