Tysiąc pielgrzymów z Węgier modli się na Jasnej Górze

Dzisiaj zakończyła się 6. Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę – miejsca kultu religijnego szczególnego dla naszych obu narodów. Historia częstochowskiego klasztoru od samego początku wpisuje się w dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej, bowiem zakon Paulinów wywodzi się z Węgier.

Tegoroczna pielgrzymka Węgrów wpisuje się w obchodzony jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu.

Pielgrzymi do Częstochowy przybyli m.in. ,,Pociągiem Czarnej Madonny”, który umożliwił również dotarcie do duchowej stolicy Polski Węgrom mieszkającym na terytorium Rumunii i na Słowacji. Na Jasnej Górze obecny był biskup Siedmiogrodu Tamás József, który w rozmowie z Radiem Jasna Góra mówił – Włączamy się do inicjatywy paulinów, abyśmy byli takimi żywymi koronami dla Maryi, i wspólnie chcemy z wami świętować to 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej. Jako Węgrzy chcemy zbudować i wzmocnić tu naszą wiarę.

W trakcie wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego bp Tamás József podkreślał:

Maryjo, ze wzruszeniem stajemy przed Twoim Cudownym Obrazem. Naszą szczególną miłością, my pielgrzymi węgierscy z całej Niecki Karpat, otaczamy nasz bratni naród polski, kiedy świętuje 300-lecie koronacji Twojego Cudownego Obrazu. My też pragniemy włączyć się w to świętowanie, i dlatego podjęliśmy kroki, by sprostać temu wezwaniu do stania się Twoją Żywą Koroną

W słowach kierowanych do Matki Bożej wskazał on również, iż tysiąc lat temu św. Stefan ofiarował jej lud Węgierski.

Ważnym punktem tegorocznej pielgrzymki było poświęcenie koron na kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, którą ofiarowali Węgrom ojcowie Paulini podczas I Pielgrzymki w 2011 roku. Uroczysta koronacja dokona się w piątek w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie, gdzie mieści się ten obraz na co dzień. Koronacji dokona Prymas Węgier kard. Péter Erdő.

-Nasz Święty Król Stefan był mądrym człowiekiem: dom i ojczyznę budował na skale, dlatego jego dzieło przetrwało 1000 lat, a przecież jesteśmy małym narodem tu, w otaczającym nas morzu wielkich narodów – mówił podczas dzisiejsze Mszy Świętej bp Tamás József – Prohaszka Otokar, biskup Szekesfehervar w 1896 roku, kiedy Węgrzy świętowali jubileusz 1000-lecia zajęcia Ojczyzny, w uroczystej homilii powiedział, dlaczego winniśmy lgnąć do Maryi: „Naród, jeśli wierzy i Ciebie czci Maryjo, a twoje cnoty we własne życie wprowadza, nie ulegnie zatruciu”.

Węgrom w pielgrzymce na Jasną Górę towarzyszyły relikwie św. Władysława (szerzej o tej sylwetce pisaliśmy – św. Władysław – jeden z pionierów przyjaźni polsko-węgierskiej)

Łukasz Religa / w oparciu o dane Biura Prasowego Jasnej Góry

Fot: Biuro Prasowe Jasnej Góry