Św. Władysław – jeden z pionierów tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej

Syn króla Węgier – Bela I i Rychezy – córki króla polskiego Mieszka II. Jego rodzice musieli uchodzić do Polski z powodu nieskutecznej próby rewolty przeciwko kuzynowi Bela. Osiedlili się w Krakowie, gdzie w 1040r. urodził się Władysław. Chłopiec dorastał na dworze krakowskim. Gall Anonim pisał o nim, że: „pod względem obyczajów i stylu życia stał się niejako Polakiem”. Został naczelnym wodzem wojsk madziarskich, walcząc z Czechami i pogańskimi Połowcami. Jego ojciec wtedy został królem Węgier. Około 1077 r., po śmierci starszego brata Giejzy, został królem. Na tron wprowadził go jego cioteczny brat Bolesław Śmiały. Władysław był wybitnym administratorem, organizatorem kraju oraz niemałą pomocą dla Kościoła. Ufundował stolicę biskupią w Zagrzebiu i doprowadził do końca reformę prawodawstwa węgierskiego, zainicjowaną przez św. Stefana.

W 1092 r., podczas zjazdu w Szabolcz, uregulował sprawy kościelne i państwowe ogłaszając „Decretalia”. W sporze pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII, wspierał Stolicę Apostolską i wyraził swoje poparcie dla reformy gregoriańskiej. Dzięki jego staraniom doszło do kanonizacji św. Stefana, narodowego patrona Węgier. W 1095 r. polecono mu dowodzenie rycerstwem przygotowującym się do pierwszej wyprawy krzyżowej przeciw Saracenom. W tym czasie jednak wybuchły zamieszki na Morawach, które były wówczas częścią Węgier i Władysław wyruszył tam na czele wojsk. W drodze zmarł w Nitrze. Pochowano go w Wielkim Waradynie, a w 1192 r. Celestyn III ogłosił go świętym Kościoła. Został ogłoszony patronem Węgier. Jednak już ponad 90 miast polskich wzięło nazwę od imienia tego świętego, co oznacza, że również patronuje nad naszym krajem.

W tym miesiącu, 11 czerwca b.r., w Budapeszcie odbyła się wystawa z okazji Roku św. Władysława na temat: „ Święty Władysław w polskiej i węgierskiej sztuce.” Została ona zorganizowana przez Polskie Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Budapeszcie oraz Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek oraz przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Wystawę będzie można oglądać do połowy sierpnia 2017r.

Agata Szewczykowska

Z wykorzystaniem informacji na portalu opoka.org.pl