św. Jadwiga patronka Inowrocławia

Jadwiga Andegaweńska urodzona między 3 X 1373r. a 18 II 1374 r. w Budzie. Koronowana na króla Polski 16X 1384 r. Zmarła w Krakowie 17V II 1399 r.

POCHODZENIE

Jadwiga Andegaweńska była córką króla Węgier Ludwika Wielkiego i Elżbiety Bośniaczki. Po matce i babci Piastówna, prapraprawnuczka założyciela miasta Inowrocławia księcia Kazimierza Konradowica. Matka Jadwigi była siostrzenicą ostatniego z kujawskich Piastów księcia gniewkowskiego – Władysława Białego. W żyłach Jadwigi płynęła więc kujawska krew.

CZĘSTO GOŚCIŁA W INOWROCŁAWIU

Przełom XIV i XV wieku to okres wzrostu napięcia w stosunkach polsko – krzyżackich. Władysław Jagiełło, a zapewne u jego boku żona królowa Jadwiga, często przebywali na pograniczu kujawsko – krzyżackim. Po raz pierwszy w Inowrocławiu Jagiełło gościł w końcu marca i na początku kwietnia 1393 roku. Według relacji Jana Długosza, 10 czerwca 1397 roku w kościele św. Mikołaja doszło do spotkania królowej Jadwigi z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen, by nakłonić go do zwrotu ziemi dobrzyńskiej.

Prof. Marian Biskup i prof. Waldemar Rozynkowski, powołując się na współczesne kroniki i korespondencje wielkiego mistrza, uważają, że Długosz pomylił się i spotkanie to nastąpiło we Włocławku, a nie w Inowrocławiu.
Do ponownego spotkania z wielkim mistrzem królowa Jadwiga próbowała doprowadzić w maju 1398 roku w czasie pobytu królewskiej pary w Inowrocławiu. Do przyjazdu wielkiego mistrza jednak nie doszło, przysłał on tylko, jako swego posła wójta lipienickiego Jana von Sayna. Prawdopodobnie w trakcie tego spotkania 17 maja 1398 roku królowa Jadwiga powiedziała, że za życia swego powstrzyma grożącą wojnę, ale po jej śmierci spadną na Zakon klęski za okazaną Polsce niewdzięczność i chciwość.

ŚMIERĆ JADWIGI

Jadwiga zmarła 17 VII 1399 roku po niespełna 15 letnim panowaniu. Zmarłą królową już za życia uważano za świętą. Jej dobroć i uczynki miłosierdzia wzbudzały szacunek i podziw wśród otoczenia, a także wśród prostego ludu.

PAMIĘĆ O JADWIDZE W INOWROCŁAWIU

HERB

W okresie staropolskim w herbie miasta znajdowały się dwie lilie (symbol rodu Andegawenów). Jedna lilia zachowała się na współczesnym herbie nawiązując do związków Jadwigi z miastem.

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI

Po odzyskaniu niepodległości w maju 1919 roku inowrocławianie zmienili nazwę głównej ulicy zwanej Fryderykowską na Królowej Jadwigi. W marcu 1950 roku przemianowano główny trakt na Marszałka Rokossowskiego. Po „odwilży’’ październikowej w listopadzie 1956 roku przywrócono nazwę Królowej Jadwigi.

LICEUM

W maju 1919 roku nadano Państwowemu Seminarium Nauczycielskiemu Żeńskiemu imię Królowej Jadwigi. Obecnie od 1994 roku królowa Jadwiga jest patronką III Liceum Ogólnokształcącego, które mieści się w gmachu dawnego seminarium. Z okazji XX-lecia szkoły, przed gmachem odsłonięty został granitowy wizerunek patronki, osadzony na marmurowym cokole. Autorem rzeźby jest absolwent „Królówki” Marcin Fołda.

PLUTON KOBIECY

14 czerwca 1919 roku sformowano w Inowrocławiu pluton kobiecy pod wezwaniem królowej Jadwigi.

WITRAŻ

Witraż w kościele św. Mikołaja wykonał Henryk Nostitz – Jackowski z poznańskiej firmy „Polichromia’’. Jego uroczyste odsłonięcie miało miejsce 9 września 1927 roku. Przedstawia on polskich i krzyżackich rycerzy, i dostojników z Królową Jadwigą, nad którymi ukazano anioła ze wzniesionymi skrzydłami. Na witrażu znajdują się dwa herby – polski Orzeł i litewska Pogoń.

PŁASKORZEŹBA

Płaskorzeźbę z wizerunkiem królowej wykonał Piotr Triebler w 1937 roku. Zdobiła ona dom Czabańskich zwany Złotym Rogiem. Obecnie znajduje się w Muzeum im. Jana Kasprowicza, usytuowanym przy ul. Solankowej.

PARAFIA

Parafię pod wezwaniem Błogosławionej Królowej Jadwigi erygowano dekretem ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski, wydanym 4 marca 1983 roku na osiedlu Rąbin. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 marca 1983 roku. Kościół pod wezwaniem Świętej Królowej Jadwigi konsekrował 21 czerwca 2003 roku ks. arcybiskup Henryk Józef Muszyński Metropolita Gnieźnieński.

PATRONKA MIASTA

W listopadzie 2007 roku Rada Miejska Inowrocławia przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętej Królowej Jadwigi patronką miasta. Stolica Apostolska wyraziła zgodę. Dekret podpisał Kardynał Arinze 12 maja 2008 roku. Rada Miejska na XXV uroczystej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, która odbyła się 8 listopada 2008 roku w Teatrze Miejskim, podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 8 czerwca Dniem Patronki Miasta. Wybór tego dnia był nieprzypadkowy, bowiem 8 czerwca 1997 roku Papież Jan Paweł II kanonizował Błogosławioną Królową Jadwigę.

 POMNIK

Pomnik Królowej Jadwigi odsłonięto 20 kwietnia 2011 roku na inowrocławskim rynku. Został on wykonany z brązu, a jego autorem jest Marek Maślaniec. Przedstawia on spacerującą królową po płycie rynku.

Obchody Narodowe Święta Węgier na inowrocławskim rynku

Maciej Basiński