Mniej niż połowa Węgrów czuje się dobrze w Unii Europejskiej

Na dwa lata przed wyborami Parlament Europejski opublikował najnowsze badania opinii publicznej tzw. ,,Eurobarometr”. Zapytano prawie 28 tys. europejczyków czy członkostwo swojego kraju w UE uważają za coś dobrego. Ciekawią was wyniki?

Pozytywnie na temat członkostwa swoich państw w UE wypowiedziało 57% badanych z całej Unii Europejskiej, co daje poprawę o 4%. Wyniki badania okazały się jednak dość różne w poszczególnych krajach. Największymi euroentuzjastami okazują się mieszkańcy Luksemburga, których 84% pozytywnie wypowiada się o członkostwie we wspólnocie. W przypadku Węgier euroentuzjazm wyraziło 48% Węgrów – wzrost o jeden procent w stosunku do ostatniego badania.

W skali UE krytycznie o członkostwie swoich państw wyraziło bezpośrednio 14% badanych. Na Węgrzech będzie to 9%.

Opinia w krajach V4

Największy eurosceptycyzm widoczny jest w Grecji, gdzie zdecydowane negatywne zdanie wyraziło ponad 30% badanych. Dość wysokie niezadowolenie jest również w części krajów grupy Wyszehradzkiej oraz u sąsiada Węgier Austrii. Pozytywnie o członkostwie w UE wypowiada się tylko 33% Czechów, zaś 20% zdecydowanie opowiada się przeciwko członkostwu. W Austrii zdeklarowanych euroentuzjastów jest 42%, zaś eurosceptyków 27%. Słowacja ma wyniki dość podobne do Węgier – 50% za UE i 9% przeciw.

Dość znacząco od pozostałych państw V4 odbiega Polska, gdzie jako euroentuzjaści deklaruje się 71% Polaków, zaś zdeklarowanych sceptyków jest zaledwie 5%.

Łukasz Religa